CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU HOA SƠN
🏠 Xóm 12, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
☎️ 02383.506.777 - 0989.234.439 - 0916.808.666
📧 tbshoason@gmail.com 

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU HOA SƠN
Xóm 12, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

* Phòng kế toán: 02383 506 777 - 0916 808 666

* Phòng bán hàng: 0916 808 666 - 0972776445

Phòng mua  hàng: 02383 506 999 - 0981 323 067